Ponuda plina

ADRIA DIRECT

Ukapljeni naftni plin u bocama (UNP)

UNP U ČELIČNOJ BOCI 
(5 kg)
Plinska boca kapaciteta 5 kg. Smjesa propan-butan. Zbog male težine i praktičnosti uglavnom se koristi u kampovima, nautičarstvu, na izletima, u lovu i ribolovu te planinarenju.
UNP U ČELIČNOJ BOCI
 (7,5 kg)
Plinska boca kapaciteta 7,5 kg. Smjesa propan-butan. Uglavnom se koristi u kućanstvu.
UNP U ČELIČNOJ BOCI
 (10 kg)
Standardna plinska boca kapaciteta 10 kg. Smjesa propan-butan. Uglavnom se koristi u kućanstvu i ugostiteljstvu.
UNP U ČELIČNOJ BOCI 
(10 kg TF)
TF (tekuća faza) plinska boca kapaciteta 10 kg. Koristi se isključivo kao pogonsko gorivo za rad viličara. Označena je slovima TF i nije ju dopušteno koristiti u kućanstvima.
UNP U ČELIČNOJ BOCI
 (10 kg)
Plinska boca kapaciteta 10 kg. Čisti propan. Uglavnom se koristi u ugostiteljstvu i industriji.
UNP U KOMP. BOCI 
(10 kg)
Kompozitna plinska boca kapaciteta 10 kg. Smjesa propan-butan. Karakteristična je zbog svoje male mase te je vrlo praktična za uporabu i rukovanje. Uglavnom se koristi u kućanstvu i ugostiteljstvu.
UNP U ČELIČNOJ BOCI
 (35 kg)
Plinska boca kapaciteta 35 kg. Smjesa propan-butan. Uglavnom se koristi u ugostiteljstvu i industriji zbog velikog kapaciteta i potrošnje. Koristi se samostalno ili se spajaju na plinsku rampu zbog povećanja kapaciteta.
UNP U ČELIČNOJ BOCI
 (35 kg) PROPAN
Plinska boca kapaciteta 35 kg. Čisti propan. Uglavnom se koristi u ugostiteljstvu i industriji zbog velikog kapaciteta i potrošnje. Koristi se samostalno ili se spajaju na plinsku rampu zbog povećanja kapaciteta.
ADRIA DIRECT

Tehnički plinovi - prehrambeni

CO2 - UGLJIČNI DIOKSID
Primjena: prehrambena industrija, karbonizacija pive i vina, primjesa drugim plinovima.
 
Boce: 40L (30 kg), 13L (10 kg), 10L (8 kg)
O2 - KISIK SUB
Primjena: kisik za ronioce, miješanje sa helijem, po potrebi koristi se sa drugim plinovima. 

Boca: 50L (14,2 kg) - 200 bar
N2 - DUŠIK
Primjena: zaštitna atmosfera, sterilizacija, hlađenje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 50L (12,4kg) - 200 bar, 40L (10kg) - 200 bar, 10L (2,3kg) - 200 bar
ADRIA DIRECT

Tehnički plinovi - industrijski

CO2 - UGLJIČNI DIOKSID
Primjena: zavarivanje, hlađenje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 40L (30kg), 13L (10kg)
O2 - KISIK
Primjena: zavarivanje i lemljenje, rezanje, sagorijevanje i rasplinjavanje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 50L (14,2 kg) - 200 bar, 50L (10,8 kg) - 150 bar, 40L (11,4 kg) - 200 bar, 40L (8,8 kg) - 150 bar, 10L (2,5 kg) - 200 bar, 10L (2 kg) - 150 bar
N2 - DUŠIK
Primjena: rezanje, lemljenje, sterilizacija, zaštitna atmosfera, hlađenje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 50L (12,4 kg) - 200 bar, 40L (10 kg) - 200 bar, 40L (7,7 kg) - 150 bar, 10L (2,3 kg) - 200 bar
C2H2 - ACETILEN
Primjena: zavarivanje i lemljenje, rezanje, oblaganje. 

Boce: 50L (8,5 kg), 40L (6,3 kg), 10L (2 kg)
Ar - ARGON (4.6)
Primjena: zavarivanje, rezanje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 50L (18 kg) - 200 bar, 40L (14,2 kg) - 200 bar, 40L (11 kg) - 150 bar, 10L (3,5 kg) - 200 bar
Ar - ARGON (čisti - 4.8)
Primjena: zavarivanje, rezanje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 50L (18 kg) - 200 bar, 40L (14,2 kg) - 200 bar, 40L (11 kg) - 150 bar
Ar - ARGON (čisti - 5.0)
Primjena: zavarivanje, rezanje, primjesa drugim plinovima.

Boce: 50L (18 kg) - 200 bar, 40L (14,2 kg) - 200 bar, 20L (7,1 kg) - 2000 bar, 10L (3,5 kg) - 200 bar
He - HELIJ (3.0)
Primjena: ronjenje, zavarivanje, primjesa drugim plinovima. 

Boce: 50L (1,6 kg) - 200 bar, 40L (1,3 kg) - 200 bar
NH10 - ENERMIX (dušik + vodik)
Primjena: 10% vodika i 90% dušika - zavarivanje, lemljenje, rezanje.

Boce: 40L (7 kg) - 150 bar
C8 - ENERMIX (ugljik dioksid + argon)
Primjena: 8% ugljik dioksida i 92% argona - zavarivanje, lemljenje, rezanje.

Boce: 50L (19,6 kg) - 200 bar, 40L (15,8 kg) - 200 bar, 40L (11,5 kg) - 150 bar
Copyright Adria Direct d.o.o. © 2024
made by VIDI MEDIA
Politika Privatnosti - Impressum
ADRIA DIRECT d.o.o. , info@adria-direct.hr, RADNO VRIJEME: 08:00 - 15:00+ 385 (0) 95 222 3332, 71. Ulica br. 29, 20271 Blato, Hrvatska